Гробно място

Фирма „Атаман” предлага услугите: подготвяне, оформяне, аранжиране и заснемане на гробното място; консултации за покупка, изграждане на единични, двойни, фамилни гробници и гробници за последващо погребение; както и поддържане на гробното място.